Classes

DAYS 6.00 AM-
7.00 AM
7.00 AM-
8.00 AM
9.00 AM-
10.00 AM
10.15 AM-
11.15 AM
10.30 AM-
11.30 AM
11.00 AM-
12.00 PM
6.30 PM-
7.30 PM
7.30 PM-
8.30 PM
MONDAY ZUMBA HATHA YOGA M Cardio FIT PILATES ZUMBA
TUESDAY M POWER PILATES ZUMBA ZUMBA
WEDNESDAY ZUMBA HATHA YOGA M Cardio FIT PILATES ZUMBA
THURSDAY M POWER PILATES ZUMBA ZUMBA
FRIDAY ZUMBA HATHA YOGA M CARDIO FIT(10-11 AM) ZUMBA PILATES ZUMBA
SATURDAY M POWER PILATES

TARIFF : YOGA / PILATES / M POWER / M CARDIO FIT / ZUMBA